sport casino online

LOG-INOBJECTIVES

1
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับ การรับเหมา ติดตั้ง ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกล
2
สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก เจรจาตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
3
เพื่อเป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนวิทยาการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย งานอาชีพด้านไฟฟ้า และเครื่องกล
4
ทำข้อตกลงให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
5
ให้สมาคม ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ โดยมิใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า
6
ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
7
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
8
ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิง เป็นครั้งคราว
9
ยกมาตรฐาน การจ้างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกล ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777 game bắn cá hồi xưa bắn cá casino tải game bắn cá