sport casino online

LOG-INEMCI FOUNDATION

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล

ELECTRICAL & MECHANICAL CONSTRUCTION INDUSTRY FOUNDATION
ความเป็นมาของมูลนิธิ
มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้ถือกำเนิดจากการดำริของ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ท่านได้เล็งเห็นว่า บุคคล, ห้างหุ้นส่วน, บริษัท ที่ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้า, เครื่องอิเล็กทรอนิกส์, สื่อสารและเครื่องกล จนประสบความสำเร็จกันพอสมควรน่าที่จะตอบแทนให้กับวงสังคมแห่งนี้บ้าง ในฐานะที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อาจจะเป็นในรูปกำลังกายหรือกำลังทรัพย์โดยจัดทำเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในรูปแบบองค์กรโดยมี ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ และอดีตนายกสมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิขึ้น ชื่อ “มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล” (ELECTRICAL & MECHANICAL CONSTRUCTION INDUSTRY FOUNDATION) โดยได้รับบริจาคเป็นทุนเริ่มแรก 750,000 บาท จากบริษัทสมาชิกในวันประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2537 และมูลนิธิได้รับการอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538
วัตถุประสงค์
 • เพื่ออบรมและพัฒนาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลน
 • เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม
 • บำเพ็ญทานและทำการกุศล
 • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
รายนามกองทุนในมูลนิธิ
 • กองทุน จันทราทิพย์
 • กองทุน มัตสุชิตะ
 • กองทุน ภูเธียร พงพิทยาภา
 • กองทุน วชิระ ศิริเทียนทอง
 • กองทุน รักษา ภักดีศุภฤทธิ์
 • กองทุน บิวคอน
 • กองทุน ชไนเดอร์
 • กองทุน อาซีฟา
 • กองทุน ซิตี้ เพาเวอร์
 • กองทุน อาซีฟา
 • กองทุน พูลพิพัฒน์
 • กองทุน วิทูราภรณ์
 • กองทุน เจริญชัย
 • กองทุน ชุมพล-สุมาลี
 • กองทุน โปรเซส
รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ
1. ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานมูลนิธิ
2. นายภูเธียร พงษ์พิทยาภา รองประธานมูลนิธิ
3. นายธีรภพ พงษ์พิทยาภา กรรมการ/เลขานุการ
4. นายวชิระ ศิริเทียนทอง กรรมการ/เหรัญญิก
5. นายชุมพล ลีลาเธียร กรรมการ
6. นายเสวก ศรีสุชาต กรรมการ
7. นายเพิ่มสิน ศิริรัตน์อัสดร กรรมการ
8. นายสุชาติ บัณฑิตสุวรรณ กรรมการ
9. นายรักษา ภักดีศุภฤทธิ์ กรรมการ
10. นายโสภณ เหล่าสุวรรณ กรรมการ
11. นายอำนวย กาญจโนภาศ กรรมการ
12. นายเชิดศักดิ์ วิทูราภรณ์ กรรมการ
13. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน กรรมการ
14. นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ กรรมการ
15. นายทักษิณ วัชระวิทยากุล กรรมการ
16. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการ
17. นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการ
18. นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ กรรมการ
รายนามผู้บริจาค
1. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 200,000.00 บาท
2. กลุ่มไฟฟ้า 100,000.00 บาท
3. บริษัท แสงประดิษฐ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 200,000.00 บาท
4. บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 200,000.00 บาท
5. บริษัท เซ็กโก้ จำกัด 200,000.00 บาท
6. บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด 200,000.00 บาท
7. บริษัท เอกรัฐการตลาด จำกัด 100,000.00 บาท
8. บริษัท ยูกรุ๊ฟ จำกัด 100,000.00 บาท
9. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด 100,000.00 บาท
10. บริษัท ยูนิแมกซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 100,000.00 บาท
11. บริษัท ดับบลิว อี.ซี. จำกัด 50,000.00 บาท
12. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 50,000.00 บาท
13. บริษัท ภควิศวกรรม จำกัด 50,000.00 บาท
14. บริษัท วิชชูปกรณ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 50,000.00 บาท
15. บริษัท คอมพิวเตอร์ซัพพอร์ต ซิสเต้ม จำกัด 50,000.00 บาท
16. บริษัท ถิรไทย จำกัด 50,000.00 บาท
17. บริษัท บิ๊กคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 50,000.00 บาท
ภาพกิจกรรมและความสำเร็จของมูลนิธิฯ

บริจาคเงินร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่

ทุกน้ำใจจากท่านเป็นพลังที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืน

cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777 game bắn cá hồi xưa bắn cá casino tải game bắn cá